Mos nguroni të dërgoni dhe ju komentet tuaja dhe të na bëni të ditur lidhur çdo iniciativë të re në lidhje me këtë temë. Na kontaktoni në:
info@asc-al.org

Këtu do të gjeni komente të ndryshme mbi këtë projekt si dhe iniciativa të reja në lidhje me këtë temë.

 
Mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara për Gratë (UNIFEM) në kuadër të programit nën-rajonal "Buxhetimi Gjinor në Europën Juglindore: Përparimi i barazisë gjinore dhe qeverisjes demokratike nëpërmjet rritjes së transparencës dhe përgjegjshmërisë" . Financuar nga Agjencia Austriake për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe Ministria e Punëve të Jashtme finlandeze.

© ASC Qendra për Studime të Avancuara. Kontakt info@asc-al.org