Puna dhe kujdesi i papaguar në familje

Termi “punë dhe kujdes i papaguar” në këtë studim i referohet detyrave që kryhen në shtëpi kryesisht nga gruaja, si punët e shtëpisë, gatimi, kujdesi për fëmijët, për të moshuarit dhe të sëmurët, punë për të cilat personi që i kryen nuk paguhet.Termi përfshin si punën e kryer për familjen ashtu edhe atë që shpesh quhet “punë vullnetare”, ku persona të ndryshëm ndihmojnë të tjerë familjarë apo më gjerë nga komuniteti. Shumë terma të tjerë janë përdorur për atë që ne quajmë “punë dhe kujdes i papaguar”, të cilat, siç vëren ekonomistja feministe Diane Elson, shpesh çojnë në konfuzion.

Janë bërë shumë studime dhe analiza mbi çështje të ndryshme ekonomike, sociale dhe politike që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë shoqërinë shqiptare në vitet ’90 e këtej. Që prej fillimit të periudhës së pas 1990-s, gratë janë përballur me një varg vështirësish. Disa prej tyre u gjendën jashtë tregut të punës, disa të tjera u kthyen në kryefamiljare me burrat dhe djemtë të emigruar jashtë vendit, disa e gjetën veten jo të lirë si më parë për shkak të riaktivizimit të traditave të vjetra etj. Vitet e tranzicionit shënuan ndryshimin gradual të roleve tradicionale të grave dhe burrave në Shqipëri.

Këtu do të gjeni komente të ndryshme mbi këtë projekt si dhe iniciativa të reja në lidhje me këtë temë.

Mos nguroni të dërgoni dhe ju komentet tuaja dhe të na bëni të ditur lidhur çdo iniciativë të re në lidhje me këtë temë. Na kontaktoni në:
info@asc-al.org

Në këtë seksion jemi përpjekur të japim një përmbledhje të shkurtër  mbi angazhimin ekonomik të grave bazuar në diskutimet e grupeve të fokusuara  dhe në të dhënat e përfituara nga LSMS dhe burime të tjera statistikore.

 
Mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara për Gratë (UNIFEM) në kuadër të programit nën-rajonal "Buxhetimi Gjinor në Europën Juglindore: Përparimi i barazisë gjinore dhe qeverisjes demokratike nëpërmjet rritjes së transparencës dhe përgjegjshmërisë" . Financuar nga Agjencia Austriake për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe Ministria e Punëve të Jashtme finlandeze.

© ASC Qendra për Studime të Avancuara. Kontakt info@asc-al.org